Você está aqui: Página Inicial / Notícias / 2021 / 07 / sonsbeek 20 →24 force times distance on labour and its sonic ecologies

sonsbeek 20 →24 force times distance on labour and its sonic ecologies

sonsbeek20→24, em 23/07/2021.
sonsbeek 20 →24  force times distance on labour and its sonic ecologies

Sonic walk with Ritmo Percussion on 1st of July, honouring Keti Koti | Photo: Django van Ardenne

Terugblikken op het openingsweekend, sonsbeek20→24 gooit hoge ogen internationaal & waarom je deze zomer in Arnhem moet zijn

nieuwsbrief
scroll down for English

sonsbeek20→24 opende een jaar later dan gepland maar na wikken, wegen en een hoop onzekerheid is het toch gelukt: de eerste grootschalige kunstmanifestatie in en voorbij de Lage Landen is van start gegaan! Met lyrische artikelen uit kranten/tijdschriften uit binnen- en buitenland en een overvloed aan beeld- en geluidsmateriaal blikken we terug op een succesvolle opening met een rijk gevuld programma van gesprekken, performances, manifestaties en workshops.

Herbeleef de opening →
Lees en beluister wat er verscheen in de pers →

Minister Ingrid van Engelshoven zag dat het goed was

Photo: Victor Wennekes

Afgelopen week ontvingen we demissionair minister van onderwijs, cultuur en wetenschap Ingrid van Engelshoven! Onder het toeziend oog van de Arnhemse wethouder voor cultuur Cathelijne Bouwkamp leidde het team van sonsbeek20→24 de eregast door de parken en de binnenstad. Tijdens dit ontspannen bezoek toonde de minister zich zeer geïnteresseerd voor de kunstwerken, de thema's van de tentoonstelling en de elasticiteit/ambitie waarmee sonsbeek zich een weg richting 2024 baant.

Bekijk het volledige verslag →

sonsbeek beweegt, luistert, voelt en raast door Arnhem

Performance Procession: Indigo Rebels Unlimited - Electric Dub Station Series By Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic | Photo: Marlise Steeman

Van een bijzondere kerkdienst tot begeleide tours voor personen met een visuele beperking, van live radio maken vanuit de Arnhemse binnenstad tot het bijwonen van beweeglijke workshops rondom de verwerking van ons koloniale verleden; sonsbeek20→24 programmeert de hele zomer in Arnhem voor een breed publiek.

Bekijk het volledige programma  →

Geen sonsbeek zonder vrijwilligers!

Artwork HOC OPUS HIC by Sunette L. Viljoen (2021) | Photo: Django van Ardenne


We zijn dringend op zoek naar extra helpende handen die bezoekers wegwijs maken en kunstwerken beschermen. Als vrijwilliger speel je een belangrijke rol bij de verbinding tussen beide doelen. Tijdens sonsbeek20→24 en tot 29 augustus sta je bij een informatiepunt (Rozet, Molenplaats, Portiershuisje of Eusebius) of kunstwerk (deze nieuwsbrief is te kort voor alle 37 titels, die vind je hier) langs de route en geef je de bezoekers informatie over de kunstwerken, de locaties en de activiteiten die er plaatsvinden.

Meld je aan bij onze coördinatoren Heleen en Rosalie →

Gemakkelijk door Arnhem met de voucher

Gedurende deze zomer is het mogelijk om een voucher te kopen om jouw ervaring in Arnhem en tijdens sonsbeek20→24 nog fijner te maken. Met deze voucher kan je op verschillende plekken in Arnhem genieten van veel extra’s en kortingen!

Lees hier meer →

sonsbeek 20 →24 
force times distance
on labour and its sonic ecologies

newsletter
English version

Sonic walk with Ritmo Percussion on 1st of July, honouring Keti Koti | Photo: Django van Ardenne

After months of careful consideration and through uncertain times, we managed: sonsbeek20→24 has arrived! Accompanied by lyrical yet critical voices in newspapers both nationally and internationally and encouraged by an abundance of visual and sound material, we look back on a successful opening with a rich programme of conversations, performances, manifestations and workshops.

A short story by the likes of our photographers →
Raving reviews and critical voices, discover our press page →

Dutch minister Ingrid van Engelshoven nods approvingly

Photo: Victor Wennekes

Last week Ingrid van Engelshoven, minister of education, culture and science visited sonsbeek20→24! Accompanied by Arnhem alderman for culture Cathelijne Bouwkamp, ​​the sonsbeek team led our guest of honor through the parks and the city centre. During the visit, the minister showed great interest in the artworks, the themes of the exhibition and the elasticity/ambition with which sonsbeek builds up to 2024.

View the full report here →

sonsbeek moves, listens, feels, races through Arnhem

Performance Procession: Indigo Rebels Unlimited - Electric Dub Station Series By Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic | Photo: Marlise Steeman

From a new kind of church service to guided tours for people who are visually impaired, from live radio broadcasted in the city center of Arnhem to arduous workshops about processing our colonial past; sonsbeek20→24 is programming for a wide audience throughout the whole summer in Arnhem.

View the full programme →

No sonsbeek without volunteers

Sunette L. Viljoen, HOC OPUS HIC (2021). Image by Django van Ardenne

Artwork HOC OPUS HIC by Sunette L. Viljoen (2021) | Photo: Django van Ardenne

No sonsbeek without volunteers! We are urgently looking for extra helping hands to guide visitors and protect works of art. During the summer you will be coordinating the desk at an information point (Rozet, Molenplaats, Portershuisje or Eusebius) or accompany an artwork (this newsletter is too short for all 37 titles, you can find them here) along the route. Volunteers give visitors information about the works of art, the locations and the activities that take place. 

Join our team now, contact our coordinators Heleen and Rosalie →

Get practical with the voucher

To amplify your experience in Arnhem, we’ve made it possible for you to buy a voucher. This voucher will grant you many extras and discounts all throughout Arnhem.

Read more →